10 juliol 2011

EL PAIS PARLA DE VALERIE POWLES

Xavier Theros escriu a El Pais un article que retrata a la nostra veïna desapareguda el passat 13 de juny de 2011.