3 març 2015

EL PLA D’USOS DEL POBLE-SEC

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat, aquest matí, l’aprovació inicial del Pla d’Usos del Poble-sec i la regulació singular de terrasses dels carrers Blai i Blesa. D’aquesta manera, el consistori preveu limitar els impactes de les activitats de concurrència pública en l’espai públic i evitar també la generació de molèsties acústiques en els veïns: “Aquest pla d’usos és una eina que pretén regular amb limitacions i ser molt restrictiu” assegura Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc. Ja fa sis mesos l’Ajuntament va iniciar un procés d’elaboració del pla d’usos del Poble-sec, suspenent les llicències d’establiments de pública concurrència, i “obrint un procés participatiu de diàleg amb veïns, entitats i establiments del barri.

Arran de les peticions veïnals, el nou pla d’usos aplica una regulació dels establiments hotelers, que estan prohibits a gairebé totes les zones, excepte en els carrers més amples d’11 metres. Aquesta declaració té la intenció de prohibir, en gairebé totes les zones alguns tipus d’establiments amb un component musical. Aquests només seran permesos en carrers amples i en alguns casos amb limitacions de distància entre uns i altres. Pel que fa a la zona d’alta densitat d’establiments, és a dir, en els carrers més estrets de set metres, queden prohibits la majora d’establiments de pública concurrència, i també nous hotels, per tal d’evitar molèsties provocades pel soroll als veïnat. Aquest pla inclou tot el barri, però exclou els establiments del barri situats amb façana al Paral·lel, ja que aquests altres estaran regulats per una normativa unitària diferent.

També s’ha publicat l’ordenació singular de terrasses del carrer Blai i Blesa, en la que Martí ha explicat que aquestes comptaran amb un màxim de 37 terrasses i 148 taules, a que cada terrassa pot tenir fins a 4 taules. Així doncs, la zona queda fragmentada en 9 trams, amb un màxim de terrasses i de taules per cadascun d’aquests, per tal de no superar el 5% de l’ocupació màxima de l’espai públic. La nova ordenació implica una adaptació horària, és a dir, tots els establiments d’aquesta zona hauran de tancar la terrassa a mitjanit, tant en si és un dia laborable com festiu. Les taules i les cadires han de ser d’alumini o d’acer inoxidable, i amb tacs de gomes a les potes per disminuir el soroll en moure-les. Les sol·licituds de llicències s’aniran adaptant a mesura que les que siguin vigents es vagin extingint, l’adjudicació és farà mitjançant un sorteig públic.

La redacció d’aquesta primera proposta ha estat per part del govern i del procés de participació obert que va impulsar el Districte de Sants-Montjuïc, juntament amb el Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme. El grup impulsor ha estat format per diverses entitats del barri, concretament per la Unió de Veïns del Poble-sec, la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, l’Associació de Comerciants del Poble-sec-Paral·lel, la Plataforma Som Paral·lel, l’Assemblea del Barri Poble-sec, Raons Públiques, i Alerta Poble-sec. “Lo més positiu de tot és el consens ja que s’ha mirat l’opinió dels veïns i dels establiments ja que és ha estat la millor solució agrupar les necessitats de cadascú”, assegura Josep Guzmán, president de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Des de l’Associació de Comerciants del Poble-sec, el seu president Manel Tort recorda que aquest pla serà òptim “per les del barri que ja estaven amb una línia complicada de convivència i descans per les nits”, ja que el problema no anirà a més.