4 maig 2016

EL PLENARI APROVA EL PLA D’USOS DEL POBLE-SEC

El plenari aprova el pla d’usos del Poble-sec

divendres, maig 27, 2016 – 14:32

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament aquest divendres els Plans especials d’establiments de concurrència pública i altres activitats del districte de Gràcia i el del barri del Poble-sec. Amb aquests dos plans d’usos, el consistori preveu limitar els impactes de les activitats de concurrència pública en l’espai públic, evitar la generació de molèsties acústiques en els veïns i garantir la seguretat i convivència ciutadana, el dret dels veïns al descans i la protecció de l’entorn urbà.

Pla d’usos del Poble-sec

El Pla d’usos del Poble-sec ha tirat endavant amb el suport del Govern municipal, CiU i C’s i l’abstenció d’ERC, PP i CUP.

El pla d’usos del Poble-sec regula les condicions urbanístiques d’ubicació i emplaçament dels establiments, en base a criteris de densitats i de distàncies entre uns i altres i amb determinats tipus d’establiments que requereixen una protecció especial. És un pla restrictiu en dos sentits:

 • Prohibeix les noves implantacions atenent al grau i la concentració d’establiments ja existents.
 • Condiciona noves obertures d’establiments a la distància i en relació a les activitats preexistents i en funció de les amplades dels carrers.

L’àmbit de regulació del Pla d’Usos del Poble-sec inclou tot el barri, però exclou els establiments del barri situats amb façana al Paral•lel, ja que aquests altres establiments seran regulats a través d’una normativa unitària per a tota l’avinguda.

Per altra banda, el pla divideix el barri en diferents zones i àrees en funció de la tipologia de la trama urbana, i en funció de la densitat dels establiments de concurrència pública. Les zones que es delimiten són les següents:

 • Zona de tolerància primera: vials d’amplada igual o superior als 20 metres.
 • Zona de tolerància segona: vials amb amplada d’entre 11 i 19,99 metres.
 • Zona de tolerància tercera: vials amb amplada d’entre 7 i 10,99 metres.
 • Zona de tolerància quarta: vials amb amplada d’entre 5 i 6,99 metres.

També delimita tot un seguit d’àrees d’especial tractament:

 • Àrees amb alta densitat d’establiments sotmeses a especials condicions restrictives d’ordenació, en funció del nivell actual de densitat d’implantacions d’establiments: carrers Blai, Blesa, Nou de la Rambla, Vilà i Vilà i les zones properes.
 • Àrees al voltant de places o de nous carrers amb prioritat per vianants:
 • Àrees de concentració d’equipaments socials i culturals: plaça de Margarida Xirgu.

Pel que fa al tipus d’establiments que es regulen al pla d’usos són els següents:

 • Establiments de concurrència pública:
  • Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts
  • Activitats esportives
  • Activitats musicals
  • Activitats de restauració
  • Activitats de jocs i atraccions
  • Activitats culturals i socials
  • Activitats audiovisuals
  • Activitats zoològiques

-Establiments comercials:
-Establiments amb degustació
-Botigues de conveniència

-Clubs socials privats o similars:
* Entitats culturals

Amb aquestes condicions els establiments que queden absolutament prohibits a totes les àrees i zones de tolerància són dos: les activitats zoològiques, per una banda, i els canòdroms i hipòdroms (que s’inclouen en el bloc d’activitats esportives i recreatives en espais coberts).

Per altra banda, a la zona d’alta densitat d’establiments i de baixa tolerància (és a dir, en els carrers més estrets de 7 metres), resten prohibits la gran majoria d’establiments de pública concurrència i també nous hotels. De fet, només estan permesos gimnasos i piscines, ludoteques, museus o sales d’exposicions o congressos, i entitats culturals o d’activitats de cultura popular i tradicional.

Hi ha alguns tipus d’establiments que resten prohibits en gairebé totes les zones, i que només són permesos en carrers amples i en alguns casos amb limitacions de distància entre uns i altres. És el cas de la majoria de les activitats recreatives, i en concret de les que tenen component musical (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes, cafès teatre).

Pel que fa als allotjaments turístics, per tal que el pla d’usos sigui coherent amb el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) aprovat inicialment, no es permet la implantació de nous establiments ni tampoc l’ampliació dels existents a tot el barri. A més, s’ha determinat que la regulació del pla d’usos quedarà substituïda per la que es defineixi en el PEUAT que s’aprovi definitivament.

La resta d’activitats estan prohibides o permeses en funció de les zones i les distàncies especificades.