25 gener 2009

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE DISTRICTE

En les eleccions als Consells Escolars Municipals de Districte poden participar els membres dels consells escolars de centre, els consells de participació, les AMPA i les associacions d’estudiants dels centres públics i concertats del districte