23 juliol 2014

ELS VEÏNS DE SANTS-MONTJUÏC QUE DIUEN HAVER ESTAT VÍCTIMES DE ROBATORI BAIXEN UN 5%

Aquest mes l’Ajuntament de Barcelona ha fet públiques les dades de l’enquesta de victimització de la ciutat de l’any passat. Aquesta es realitza des de l’any 1984 per tal de mesurar la delinqüència a la ciutat i aporta les informacions que es recullen de les persones que s’han vist afectades per un delicte i l’opinió dels veïns dels barris sobre la seguretat ciutadana. Aquesta va donar uns resultats optimistes respecte les xifres de l’any anterior ja que a tota la ciutat s’ha reduït en uns 4’5 punts, és a dir, hi ha hagut una davallada de les persones que l’any passat van manifestar haver estat víctimes d’un delicte a al ciutat.

Al Districte de Sants-Montjuïc aquesta xifra ha descendit més respecte el conjunt de la ciutat, ja que la variació interanual entre l’any 2012 i 2013 ha estat de -5 punts. Es tracta de la variació negativa més important des de l’any 2008. També, el valor percentual ha estat el més baix des de l’any 2008. Aquest any 2013 a Sants-Montjuïc un 21,5% de la població ha manifestat ser víctima de robatoris o d’altres fets delictius. Aquesta xifra si s’analitza per àmbits afectaria un 11,7% a la seguretat personal, un 6,8% als vehicles, un 2,5% a domicilis, un 1,2% a segones residències i un 1% a botigues i negocis. Cal recordar que l’any 2008 la població afectada per delictes va ser del 24%, el 2009 del 23,6%, el 2010 del 24,6%, el 2011 del 26,8% i el 2012 del 26,5. Pel que fa a la percepció de la seguretat al nostre districte, aquesta ha augmentat una dècima respecte l’any passat situant-se a 5’9 punts. En canvi, els veïns de Sants Montjuïc tenen una percepció del civisme dels barris de Sants-Montjuïc més baixa que en el conjunt de la ciutat, que se situa a 5,7 punts, dues dècimes menys que Barcelona.

Per l’altra banda, el gerent del Districte de Sants-Montjuïc, Francesc Jiménez assegura que “al conjunt de la ciutat la disminució ha estat de 4,5. Del 25,3% l’any 2012 hem passat al 20,8%. Aquesta millora al nostre Districte ha sigut encara superior a aquests 4,5 punts de la ciutat, ja que hem arribat als 5 punts i, en xifres percentuals, del 26,7% hem passat al 21,5% de persones que han estat víctimes durant aquest any”. En relació a les xifres d’aquesta enquesta representades als barris de Sants-Montjuïc, Jiménez afirmava que “Entre els barris no hi han variacions extraordinàries, sinó que entre barris ha estat bastant homogeni. Si que es cert que alguns barris tenen una població menor i que per tant, les dades potser són menys fiables. En resum, les dades han sigut molt similars entre tots els barris”.