21 maig 2009

ENTREVISTA A TV3 DELS REPRESENTANTS DE MALALTS DE FIBROMIÀLGIA I SFC.

En el link adjunt trobareu tota l’informació d’aquesta entrevista.