25 febrer 2015

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS): PROJECTES DE LLEI ESTATALS DE VOLUNTARIAT I DE TERCER SECTOR

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) informa dels projectes de Llei estatals de Voluntariat i de Tercer Sector

Podeu trobar aquesta informació si seguiu el vincle del web adjunt.