20 octubre 2007

ESCOLA PRELABORAL PER A JOVES.

Curs intensiu per a joves nouvinguts de 16 a 21 anys com a pont entre l?escola o institut i una Formació Professional u Ocupacional a la que no poden accedir per manca de coneixements suficients de les llengües d?acollida i/o desconeixement dels recursos formatius i d?inserció. Aquesta escola serà un espai de formació, orientació i motivació prelaboral on es donarà recursos i coneixements de l´entorn i es parlarà sobre els drets i deures de ciutadania.

Es tracta d?un curs gratuït adreçat a joves nouvinguts que es troben en una situació d?atur entre la seva formació i la seva incorporació al mon laboral.

ESCOLA PRELABORAL PER A JOVES NOUVINGUTS

Curs Intensiu

Del 12 al 30 de novembre del 2007

De dilluns a divendres de 11.00 a 14.00h

Curs de 45 hores. Gratuït