31 març 2020

ESPECIAL FER SALUT SOBRE LLEURE SALUDABLE

Especial FerSalut sobre Lleure saludable

‘Temps de lleure. Gaudir amb salut’

Us presentem el nou número d’aquest estiu, un monogràfic sobre lleure saludable.

Llegiu els nous articles a les seccions de Nens, Gent gran, Família i Salut a www.fersalut.cat