12 desembre 2014

FANZINES! FANZINES!

La reproductibilitat tècnica, des de la popularització dels mitjans escrits (premsa, revistes) fins a l’era digital, ha sofert una profunda transformació, sobretot en les darreres dècades. Això no obstant, la qualitat i la sofisticació tecnològica conviuen avui amb l’autoedició i una certa precarietat de mitjans. Aquestes publicacions reflecteixen, amb un llenguatge directe i solucions gràfiques agosarades, i sovint des de la ironia o des de la reivindicació, aspectes relacionats amb la realitat social, política o econòmica.

Taller concebut i conduït per La fanzinoteca ambulant (www.lafanzinoteca.net)

Tipologia: Taller d’autoedició
Durada: 4 h
Lloc: Espai Taller
Dates: Els dissabtes 13 de desembre de 2014 i 31 de gener de 2015, a les 9.30 h
Ràtio: Màxim 24 persones
Preu: 5 € / persona
Reserves:
Per correu electrònic: confirmacions@fundaciomiro-bcn-org
La reserva no serà efectiva fins que no s’hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.