7 gener 2007

Fomació especialitzada al barri: XINÉS

XINÈS
1r nivell. ( total 90 hores)
1A Principiants: 45 hores
Del 16 de febrer al 7 de maig de 2007
1B Per a iniciats: 45 hores
Del 30 de gener al 17 d’abril
2on i 3er Nivell: Inici febrer i març 2007.
Dimarts i Dijous de 19 a 21 hores.