3 octubre 2008

FORMACIÓ DE FORMADORS PER ENSENYAR LES LLENGÜES D´ACOLLIDA A ESTRANGERS

Del 10 d?octubre al 19 de desembre

Divendres de 17.00 a 21.00h

Curs de 40 hores. Preu 175?

Adreçat a:

Tots aquells que desitgin participar o col·laborar en activitats orientades a la integració d?immigrants des d?ONGs, associacions culturals, centres cívics, associacions de veïns, centres d?ensenyament per a adults, etc. a través de
l?ensenyament dels idiomes d?acollida.

Objectius del curs:

· Introducció a la metodologia general de l?ensenyament de llengües que permeti introduir-nos específicament en l?ensenyament de les llengües d?acollida a immigrants adults.

· Fer una reflexió sobre la realitat lingüística i social dels immigrants, desenvolupant el seu aprenentatge a través de la participació ciutadana i de les seves necessitats locals i immediates.
· Presentar un espai per a l?intercanvi d?experiències i d?aquesta manera treballar sobre casos concrets i reals.
· Familiaritzar als formadors sobre el material didàctic existent i el possible desenvolupament de material personalitzat

Veure programa del curs: http://www.laformiga.org/?q=ca/node/16

Matrícula Oberta

Més informació i matrícules a:

Associació Sòciocultural La Formiga