22 setembre 2015

FORMACIÓ PER A JOVES AL CASAL CONCÒRDIA

Aquest nou trimestre obrim ja inscripcions pels propers cursos de formació per a JOVES ENTRE 16 A 25 ANYS.

Les inscripcions ja estan obertes i seran al Casal Concòrdia fins el dia 23 de setembre en horari de 10:30 a 13:30 hores.

NOVES FORMACIONS PER JOVES:

1- Curs Sociolaboral i de recerca de feina: dimarts i dijous, de 10:30 a 13:30 hores, inici el 29 de setembre fins el 5 de novembre del 2015.

Objectius: – Informar i fer seguiment de tot el procés d’orientació laboral, – Esbrinar seus interessos i competències personals, – Donar suport grupal i individual durant tot el procés de recerca de feina, – Facilitar recursos per la recerca de feina, – Millorar e informar referent als diferents perfils laborals, – informar i assessorar sobre futures formacions.

2- Cursos d’Anglès:

Anglès iniciació, dilluns de 10:30 a 12 hores, inici 28 de setembre.

Anglès bàsic, dimecres de 10:30 a 12 hores, inici 30 de setembre.

Objectius: – aprendre l’idioma nivel bàsic vocabulari i normes lingüístiques, – fomentar aprenentatge i motivació per una nova llengua, – iniciar en la parla del nou idioma, – millorar competències bàsiques.

3- Curs d’Informàtica: dilluns de 12:30 a 14 hores, inici 28 de setembre.

Objectius: – ampliar coneixements en les noves tecnologies, – aprendre a utilitzar els sistemes operatius bàsics, – iniciar-se en utilització informàtica per la recerca de feina i tot tipus de informació i comunicació, – ampliar seves competències bàsiques.

Requisits bàsics per inscripcions:
Tenir entre 16 a 25 anys.
Saber parlar i escriure correctament Castellà o Català.
Ser puntual i estar motivat/da per aprendre.
Donar un dipòsit de 5 euros per material didàctic.
Fer entrevista inicial abans inici cursos al Casal Concòrdia amb reserva de cita prèvia.
Posar-se en contacte amb tècnica responsable Ana Muñoz.
Per derivacions podeu fer-me arribar email o trucar al Casal Concòrdia en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 13:30 hores.

Document: jpeg cartell (242.23 kb)