8 novembre 2010

FULL DE LURDES

El Full de Lurdes comunica que la col·lecta del Domund d’enguany del dia de la propagació de l’Evangeli (24 d’octubre) ha sigut de 515 euros, més baixa que altres anys donada l’actual crisi. La parròquia agraeix a tots i a totes els donatius.

Més informació al Full de Lurdes adjunt.

Document: Full de Lurdes (326.80 kb)