1 juliol 2010

GITANOS: LA CULTURA DELS ROM A CATALUNYA

L’exposició “Gitanos: La cultura dels rom a Catalunya” és una mostra sobre el poble rom a Catalunya que es fonamenta en materials actuals del Museu, en aportacions dels mateixos protagonistes i en el treball de camp dut a terme expressament per a l’exposició.

A partir del recorregut visual de l’èxode del poble rom i del seu assentament a Catalunya, l’exposició visualitza documents i testimonis d’aquesta presència gitana en diferents espais de la nostra geografia. Aquests col?lectius, molt vinculats entre si i amb diverses aliances de parentiu i d’amistat, han impregnat la vida local formant part de la nostra identitat col?lectiva.

L’exposició mostra quins han sigut els oficis tradicionals i actuals del poble gitano: des del món relacionat amb els cavalls, els oficis de calderers, cistellers o ferrers fins a pedagogues, dependentes de supermercat, professores universitàries, periodistes, etc. També hi són presents objectes relacionats amb alguns dels seus costums sobre la vida familiar, el respecte a l’autoritat de la gent gran o la música. Mostres fotogràfiques sobre el pelegrinatge del maig a la Camarga occitana amb motiu de la festivitat de Santa Sara, que uneix gitanos de tot el món.

La llengua pròpia i la convivència amb el català, els conflictes bèl?lics, l’holocaust o les lleis contra els rom formen també part d’aquest recorregut a través del temps i l’espai. Un recorregut de sis segles de convivència que mostra molts eixos transversals.

Aquesta llarga relació ha creat tòpics i estereotips. L’exposició en destaca uns quants d’aquests, lligats a la imatge de l’altre. L’aproximació es fa a partir de l’exotisme vinculat a la pintura, la literatura i la música, i també vinculat a l’imaginari popular folklòric, la gastronomia, els refranys i la festa.

Dins del diàleg que s’estableix, els mateixos protagonistes parlen en primera persona cap on avança la cultura gitana a Catalunya. Es reflexiona sobre el seu present, lligat a l’educació, els nous oficis o l’associacionisme; quins són els reptes de la modernitat, els drets i els deures com a ciutadans i quina és la seva aportació a la societat i la cultura contemporània.