13 setembre 2009

“GRIP A” QUE CAL SABER?

La grip A és una malaltia infecciosa produïda per un nou virus que no havia circulat mai abans entre els humans. Fins ara la malaltia té un caràcter lleu i segueix un curs sense complicacions en la majoria dels casos (les complicacions, habitualment, es presenten en persones amb factors de risc).