16 febrer 2010

HA SORTIT EL ZONA SEC

El Zona Sec ja està als carrers. Podeu trobar-lo a les botigues i farmàcies del nostre barri. El diari porta notícies interessants, com ara l’entrevista amb la comisària
Cristina Manresa. Si vols conèixer els detallats de la constitució de la Taula de Convivència i altres noticies importants sobre el barri, pots informar-te amb Zona Sec.