14 novembre 2011

HA SORTIT EL ZONASEC 97

Aquest dimarts ha sortit al carrer el nùmero 97 de la publicació del barri.
Podeu trobar-ho als llocs habituals.