16 juny 2010

I CONCURS FOTOGRÀFIC FRANCESC BOIX

Bases del concurs
1. Hi podran participar tots els fotògrafs majors de 16 anys,
afeccionats o professionals, que compleixin amb les presents
bases.
2. Les fotografies hauran de tenir, com a argument temàtic,
carrers, llocs, edificis, persones, instal·lacions, història,
costums i tradicions del Poble-sec.
Els treballs s?hauran de circumscriure al territori de Poble-sec i
Montjuïc.
3. Cada participant podrà presentar fins a tres treballs.
Els treballs podran compondre?s d?una única fotografia o una
sèrie de tres fotografies com a màxim.
4. Les fotografies no han d?haver estat premiades ni publicades amb anterioritat i han de ser originals i estar lliures de drets que puguin posseir tercers.
5. Les fotografies podran ser analògiques (en paper fotogràfic) o digitals, en blanc i negre o color. En ambdós casos haurà d?ometre?s qualsevol tipus d?informació que en pugui facilitar l?autoria.
Les fotografies analògiques s?han de presentar en format
paper, acompanyades del negatiu corresponent, en una mesura de 30×40 cm. Han d?estar titulades i, si són més d?una,
numerades correlativament al dors.
Les fotografies digitals s?han d?enviar titulades en format JPG,
cadascuna amb una grandària compresa de 30 x 40 cm sempre a 300ppp. Han d?estar titulades i, si n?hi ha més d?una,
numerades correlativament.
6. Cada fotografia o sèrie de fotografies s?hauran de presentar en un sobre tancat amb el pseudònim de l?autor. Dintre del sobre s?ha d?incloure un text de referència que expliqui la relació de la foto amb el Poble-sec i un segon sobre tancat amb les dades reals de l?autor (nom, DNI, adreça, telèfon i adreça electrònica).
7. Els treballs podran presentar-se personalment o per correu
postal fins a l?1 de juliol de 2010 en els següents punts de
recepció:
· Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix
(c. Blai, 34 ? 08004 BCN)
· Biblioteca Vapor Vell
(ptge. Vapor Vell, s/n ? 08028 BCN)
· Biblioteca Francesc Candel
(c. Amnistia Internacional, 8-10 ? 08038 BCN)
· Centre Cívic Sortidor
(pl. del Sortidor, 12 ? 08004 BCN)
· Casal Elkano
(c. Elkano, 24-26 ? 08004 BCN)
8. El jurat estarà integrat per personalitats de la cultura i l?ambient fotogràfic.
9. Els treballs premiats es donaran a conèixer en un acte públic a la biblioteca Poble Sec ? Francesc Boix el dijous 8 de juliol de 2010 a les 19.00 h.
10. S?establiran els premis següents :
1r premi: un PC portàtil
2n premi: un lot de llibres
11. Es faran ampliacions gegants dels millors deu treballs
seleccionats. Les ampliacions s?exposaran al carrer Blai del 17
al 25 de juliol, coincidint amb els dies de celebració de la Festa Major del Poble Sec.
12. Una vegada finalitzada la Festa Major, les vint fotografies
seleccionades seran exposades a la sala d?actes de la biblioteca Francesc Boix.
13. La fotografia premiada, la utilitzarà l?organització per a la
promoció de la següent convocatòria al concurs.
14. L?organització es reserva els drets de reproduir els treballs que consideri convenients.
15. L?organització no es responsabilitza de les imatges reproduïdes en els treballs presentats. Les imatges són responsabilitat de l?autor.
16. Els participants podran recuperar els seus treballs entre els
dies 1 i 15 de setembre de 2010 a la biblioteca Poble-sec –
Francesc Boix.