12 juliol 2018

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS 2018

Benvolgudes i benvolguts,
 
Us fem avinent que el proper dimecres, dia 27 de juny, està previst que es publiqui al DOGC la Resolució per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2018.
 
Cal tenir en compte que el termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
 
Cordialment,

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies