10 juny 2008

INSCRIPCIÓ OBERTA ALS CURSOS DE L’ESCOLA PRELABORAL PER A JOVES

La Formiga organitza per al mes de juliol (del 7 al 31) un curs de formació, orientació i motivació prelaboral per a joves nouvinguts de 16 a 21 anys, com a pont entre l’escola o institut i una formació professional o ocupacional o el mercat laboral.
Aquesta Escola combina formació prelaboral amb orientació individualitzada, activitats de coneixement de l’entorn i drets i deures de ciutadania.

Document: Fulletó Escola Prelaboral (38.91 kb)