21 gener 2009

INSTAL.LACIÓ AMB GARANTIES DE LA T.D.T

Aquesta serà una empresa instal·ladora de telecomunicacions, homologada pel registre d’instal·ladors de la Generalitat de Catalunya, que haurà adquirit uns determinats compromisos amb l’Administració: una bona comunicació al ciutadà, estar adherida a la Junta Arbitral de Consum i un plus de garantia en el serveis oferts per la via de l’excel·lència en les seves relacions amb la Generalitat.
Els seus treballadors disposaran d’un carnet acreditatiu i l’establiment tindrà a disposició un distintiu (vegeu imatge superior