30 gener 2019

LA JORNADA DE CLOENDA DEL PLA D’ACTUACIÓ DE MONTJUÏC ESTABLEIX LES BASES PER AL FUTUR DESENVOLUPAMENT DEL PARC

El Districte de Sants-Montjuïc va organitzar dissabte la jornada de cloenda del procés participatiu sobre el Pla d’Actuació del parc de Montjuïc, amb l’objectiu d’elaborar un document que determinarà les línies estratègiques i les principals actuacions a tirar endavant a la muntanya durant els propers anys. La jornada es va celebrar al CaixaForum per posar en comú les propostes que han anat sorgint al llarg dels espais de participació plantejades pels professionals municipals, les entitats i les organitzacions membres del Consell del Parc de Montjuïc. Aquest òrgan integra un centenar de representants d’actors vinculats a Montjuïc, i també propostes recollides d’entitats de Font de la Guatlla, Poble-sec, barris de la Marina i de la ciutadania en general.

L’elaboració del pla no parteix de zero, sinó que es farà d’acord amb els plantejaments i usos establerts per la Modificació del Pla General Metropolità, que es va aprovar l’any 2014. Sobre aquest pla i la gestió, la regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, deia durant la jornada que “Montjuïc vol esdevenir amb aquest pla un espai de gran importància ambiental”. Va afegir també que “el Pla General és un paper i ara hem de veure com es construeix a través d’un treball a futur, i aquest pla d’actuació i les trobades mostren que tindrà continuïtat”.

En total, s’han recollit 225 propostes d’actuació que es consideraran en l’elaboració del Pla d’Actuació, i que giren al voltant de la convivència, la cultura, esports, lleure i turisme, l’ecologia urbana i la mobilitat. A la taula rodona prèvia als grups de treball hi van participar, juntament amb la regidora, Oriol Granados, president del Centre d’Estudis de Montjuïc; Ana Menéndez, presidenta FAVB; Ramon Serrat, expert en turisme; José Tajadura, responsable tècnic del Pla General; Carme Miró de l’Institut de Cultura de Barcelona; Josep Maria Montserrat, director del Jardí Botànic; i Marta Carranza, Comissionada d’Esports de l’Ajuntament. Menéndez explicava que s’imaginava “un Montjuïc sense cotxes, una muntanya per a la ciutat perquè té tot el potencial per ser-ho. Ara establim les bases perquè ho esdevingui”.

Algunes de les mesures que integraran aquest pla volen vetllar per la preservació del verd i la biodiversitat de la muntanya de Montjuïc i la seva funció de pulmó de la ciutat. Es treballarà en un model de gestió equilibrada dels actes que es desenvolupen a l’entorn de la muntanya, i en potenciar els usos dels equipaments existents. La millora de la mobilitat i la seguretat de Montjuïc també s’abordarà per facilitar la connexió dels barris i el dia a dia dels nuclis urbans de l’entorn.

Entre les conclusions de les taules de debat que es van fer per grups durant dissabte, van destacar-ne les següents. Per a cultura, esports, lleure i turisme cal millorar la informació sobre les activitats de cara a la ciutadania que es realitzen al parc. Per a la taula de mobilitat, la proposta amb més suports és la de fomentar el transport a peu i habilitar camins per a corredors. Així com augmentar la freqüència dels recorreguts d’autobús. Des del grup d’ecologia urbana van destacar la conservació del patrimoni natural del parc i treballar per a l’augment d’aquestes reserves tant naturals com arquitectòniques. Per últim, les conclusions des de convivència van ser incrementar la presència policial i tenir un cos policial exclusiu del parc amb capacitat sancionadora.

Un cop tancat aquest procés participatiu, el Districte de Sants-Montjuïc, l‘Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i els operadors que treballen a la muntanya avançaran en la priorització de les mesures, amb l’objectiu és disposar d’una proposta concreta de pla d’actuació al mes de març d’aquest mateix any.