9 març 2015

JORNADA: LA POBRESA INFANTIL A CATALUNYA: CONSEQÜÈNCIES I REPTES

Dia 11 de març, de 9 a 14h.

8a planta
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona

Organitzen: Fundació Joan Salvador Gavina, Càritas Diocesana de Barcelona, Secció de Dret de la Infància i l’Adolescència.

I N F O R M A C I Ó I I N S C R I P C I O N S:
Centre de Formació ICAB
Comissió de Cultura
Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel.: 93 496 18 80 Fax: 93 487 16 49
http://www.icab.cat
e-mail: cultura@icab.cat

Document: pdf programa (144.02 kb)