19 desembre 2009

LA COORDINADORA D’ENTITATS GUANYA EL PREMI DEL CONSELL MUNICIPAL D´IMMIGRACIÓ

Dins del Pla de treball 2008 – 2011 aprovat pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) trobem l?objectiu de reconèixer a través d?un premi la feina duta a terme per una entitat, un projecte o una persona en l?àmbit de la immigració.

El premi que presentem a continuació és, doncs, el compromís adquirit per l?Ajuntament de Barcelona amb el Consell Municipal d’Immigració, i pretén valorar principalment els treballs o la feina feta per tal d?assolir la integració real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona.
El premi té una dotació de 6.000 Euros

Document: Dossier del premi (405.16 kb)