30 setembre 2017

LA COORDINADORA EN XIFRES

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

Federació d’associacions i entitats sense ànim de lucre amb compromís social i cultural al barri del Poble-sec de Barcelona.
· Fundada l’any 1989.
· 28 anys de treball al barri del Poble-sec amb els veïns i veïnes.
· Més de 100 associacions i entitats adherides.
· Un equip tècnic format per 14 persones.
· Més de 80 voluntaris i voluntàries, entre els quals s’inclou la Junta Directiva.

Objectius
· Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
· Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i democràtic.
· Col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos aspectes: social, urbà, esportiu i altres.
· Defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura.
· Promocionar tota classe d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu per als veïns i veïnes del barri, així com treballs de recerca i publicacions que divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes relacionats en els apartats anteriors.
· Afavorir la inclusió social de col•lectius en risc i afavorir la convivència i la participació.

Missió
· El foment de l’associacionisme.
· La democràcia, la participació ciutadana i comunitària.
· La cohesió i la inclusió social i la interculturalitat.
· La convivència i el civisme.

Valors
Promoure i enfortir la xarxa associativa del barri:
· Promovent l’associacionisme i el voluntariat, com a forma d’organització de la societat civil, davant de l’individualisme.
· Promovent valors socials i culturals (interculturals) i noves formes de participació (participació ciutadana i comunitària).
· Promovent els valors del civisme i de la convivència (cohesió i inclusió social).

Programes i activitats
· Representació institucional i treball en xarxa.
· Suport a les associacions i entitats adherides i a les del barri.
· Organització i suport de festes tradicionals i populars catalanes.
· Suport i serveis a la comunitat (Espai de la Infància, Pla d’Acollida, Acompanyament a la Gent Gran, Baixem al Carrer).
· Gestió d’equipaments municipals.

Podeu consultar el document complet adjunt

Document: pdf document (72.00 kb)