7 juny 2014

LA FORMIGA. CURSOS D’ESTIU

Tècnic d’orientació i inserció sociolaboral
20h. del 2 al 20 de Juny
dilluns i divendres de 16 a 20h.
Aquest curs ofereix un espai per a tothom qui vulgui introduir-se en el món de la orientació laboral i ad­quirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orien­tació, així com les diverses tasques, funcions i recur­sos d’aquesta professió en el seu àmbit d’actuació.

Estimulació cognitiva de la gent gran
12h. del 27 de juny al 7 juliol
dilluns i divendres de 16 a 20h
Descripció
Coneixerem quines són les capacitats mentals que es deterioren més amb l’edat i per què, parlarem de les pèrdues de memòria associades a l’envelliment i la diferència amb les demències i també diverses eines i exercicis per a exercitar la memòria i com organitzar un taller de memòria.

Tècniques i procediments de mediació Intercultural
4 al 18 de juliol
dilluns i divendres de 16 a 20h.
Curs orientat a facilitar els fonaments teòrics i les eines metodològiques i pràctiques necessàries per iniciar-se en la mediació en contextos interculturals. Es combinaran els continguts teòrics amb dinàmi­ques i treball de casos pràctics, amb la intenció de capacitar als alumnes per conèixer i aplicar les dife­rents tècniques que intervenen en els processos de me­diació interpersonal i intercultural.