6 abril 2015

LA FORMIGA – PROPERS CURSOS

Inici dels propers cursos:

Tècnic/a d’orientació i inserció sociolaboral (20 hores)

Descripció i objectius:
Aquest curs ofereix un espai per a qui vulgui introduir-se en el món de la orientació laboral i adquirir-ne competències. Vol donar a conèixer als participants les tècniques per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d’Orientació i Inserció Laboral, reconeixent les característiques generals de la orientació, així com les diverses tasques, funcions i recursos d’aquesta professió en el seu àmbit d’actuació.

Dates: 13 al 27 d’abril de 2015
Horari: dilluns i divendres de 16 a 20h.
Preu: 120 euros*
* Descomptes:
– 10 % amb Carnet Jove (108 euros)
– 20 euros per a persones en situació d’atur, estudiants, membres de famílies monoparentals i nombroses, voluntaris i exalumnes de La Formiga (preu final 100 euros)
Lloc: La Formiga (c/Elkano, 74 baixos)
Inscripcions: Per inscriure-us, ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la a info@laformiga.org
Formació bonificada: Si sou treballadors en actiu teniu la possibilitat de fer la formació de forma bonificada, és a dir, subvencionada. Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres i us expliquem com fer-ho
Límit inscripcions: Una setmana abans de l’inici del curs. Si voleu bonificar-vos la formació, mireu de contactar amb almenys deu dies d’antelació.

Temari
1. Itinerari d’Orientació-Formació-Inserció.
2. Itinerari personal d’Inserció. Motivació i autoestima en el procés d’Orientació i Inserció Laboral. L’objectiu professional.
3. Les competències professionals.
4. Eines de recerca de feina. CV, CV per competències, carta de presentació.
5. Entrevista de feina.
6. Introducció a l’acompanyament en la recerca de feina a col·lectius de difícil inserció. Aturats de llarga durada, persones immigrades, joves, dones, persones amb discapacitat.

Metodologia
Es combinarà la exposició de les temàtiques per part dels docents amb treball en grup, dinàmiques i pluja d’idees. Els docents aniran donant material i lectures per treballar prèviament a casa i aprofitar així el temps a l’aula.

Professorat
Isabel Berrocal
Llicenciada en Psicologia per la UB, postgrau en Programes de Qualificació Professional (UB) i àmplia formació en Orientació i Inserció Laboral. Formadora en cursos de formació continua sobre comunicació interpersonal, treball en equip, orientació laboral, tècniques de recerca de feina. Experiència com a Orientadora laboral a l’administració local.

Mireia Martínez
Llicenciada en psicologia per la URL. Màster en tractament educatiu de la diversitat (UNED). Tècnica en orientació i inserció laboral a l’administració pública. Coordinadora de diferents programes de formació contínua adreçats a persones en risc d’exclusió social.

Recursos
Curtmetratge “Pipas”

————————————-

Curs: Estimulació cognitiva de la gent gran. Com organitzar tallers de memòria?

Descripció:
Tradicionalment la vellesa s’associa a un deteriorament de les capacitats físiques i mentals, de fet, la principal queixa entre les persones majors de 65 anys és la que fa referència a pèrdues de memòria. Actualment hi ha un ampli consens en considerar que l’exercici i els estímuls són fonamentals per a aconseguir una vellesa saludable i s’ha demostrat que amb certs hàbits les capacitats es poden mantenir.

En aquest curs coneixerem quines capacitats es deterioren més amb l’edat i per què, parlarem de les pèrdues de memòria associades a l’edat i la diferència amb les demències i també aprendrem diverses eines i exercicis per a exercitar la memòria i com organitzar un taller de memòria.

Total d’hores: 12 hores Horari: Dilluns i divendres de 17h a 20h. Del 4 al 15 de maig de 2015

Preu: 72 €
100% Bonificable
*Descomptes (no acumulables):
10% descompte carnet jove,
65 € per a estudiants, persones a l’atur, membres de famílies nombroses i monoparentals, voluntaris de La Formiga i antics alumnes.

Temari:
1) Procés d’envelliment: les capacitats cognitives i els canvis amb l’edat. Els sentits. Importància de l’atenció en la memòria, atenció sostinguda i atenció dividida. Les funcions executives i el lenguatge a la tercera edat.
2) La memòria: qué és i tipus de memòria. Les tres fases del procés de memorització (registre, emmagatzematge i recuperació), factors que afavoreixen i perjudiquen en aquest procés. Quant les pèrdues de memòria són normals per l’edat (PMAE) o degudes a un deteriorament o demència.
3) Estratègies per a l’estimulació cognitiva: cóm treballar les capacitats a partir de tècniques d’atenció, concentració, associació, visualització o categorització amb exercicis pràctics.
4) Organització de tallers de memòria. Tipus d’usuaris, nombre de sessions, contingut i estructura de les sessions, material, etc.

Professorat:
Ana Sánchez, psicòloga especialitzada en animació de la gent gran.

Per a bonificar la formació, contacteu amb nosaltres amb almenys 10 dies d’antelació.

Per a més informació, contacteu via mail o trucant al 93 443 82 07.

Recursos:
Video del programa de TV Redes sobre l’entrenanent mental: http://www.youtube.com/watch?v=tDSkd3m_Cmw