9 desembre 2013

L’Associació de Veïns de la Satalia demana la protecció d’edificis històrics del barri

Fa dècades que el barri de la Satalia està afectat per un pla urbanístic que ha impedit als veïns reconstruir les cases. L’aprovació del Pla general metropolità de Montjuïc ha posat fi a aquesta situació i permet un pla de millora urbanística en el qual els veïns volen implicar-se. Per això, demanen la protecció dels edificis històrics

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX