25 novembre 2012

LOCALS DISPONIBLES COMERCIALMENT AL POBLE-SEC

Borsa de locals en lloguer o venda al Poble-sec

L’agència municipal Barcelona Activa, mitjançant el projecte “Treball als Barris”, en col·laboració amb el Districte de Sants-Montjuïc va crear, durant el primer semestre de 2012, una borsa de locals en lloguer o venda ubicats al barri del Poble-sec per afavorir la instal·lació de nous emprenedors a la zona.

Durant el més de novembre s’ha procedit a actualitzar aquesta borsa, les dades de la qual han estat proporcionades per les pròpies immobiliàries i particulars.

Aquesta borsa no inclou la totalitat de locals disponibles comercialment a Poble-sec, sinó únicament d’aquelles immobiliàries i particulars que ho han considerat oportú.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon: 93.324.80.74.

Document: pdf base de dades (184.63 kb)