17 desembre 2008

MANIFEST DE LES JORNADES JOVENTUT 2.0

CONCLUSIONS DE LES JORNADES
– Necessitat de conèixer en concret la situació de la població jove del barri, mitjançant estudi de les dades estadístiques i d?altres actuacions.
– Demanda a l?Administració per a que ens faciliti les dades actualitzades que ens permetin una millor (població, sexe, origen, ocupació, situació escolar, coneixement i us de la llengua, opcions d?oci, preferències, etc.).
-Recolzar a proposta de la Comissió d?infància i joventut del Pla Comunitari de realitzar una enquesta sobre les preferències i neguits dels joves.
– Necessitat d?iniciar projectes per a la joventut, en els que ells siguin els protagonistes.
– Fer projectes participatius anant a cercar els joves als IES i llocs on actualment hi son.
-Anàlisis conjunt entre l?Administració i les entitats sobre la possibilitat d?iniciar el més aviat possible un projecte similar al VPK de la Fundació Mariano, utilitzant els espais del Centre Cívic.
– Realització d?un procés participatiu entre els joves per la ubicació i disseny del casal de joves.
– Els adults han d?actuar de facilitadors, no tractar els joves només com a usuaris d?unes activitats organitzades.
– L?èxit de qualsevol projecte jove és que sigui dissenyat pels joves i respongui en els seus interessos,