26 desembre 2014

MEDALLA AL MÈRIT DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A LA SALSETA DEL POBLE-SEC

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat a La Salseta del Poble-sec la medalla d’or de la Ciutat, la qual els serà lliurada els primers mesos de 2015.

Els motius de la concessió queden expressats en l’ordre del dia del Plenari de la següent forma:

(2410/14) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona a La Salseta del Poble Sec per la seva contribució a la recuperació de la democràcia, la festa i els balls al carrer.