20 gener 2008

NEIX UNA COOPERATIVA DE CONSUM AGROECOLÒGIC AL BARRI

El Carretó som una cooperativa de consum agroecològic que ens trobem al barri del Poble Sec a Barcelona i formem part de l’Ateneu Rebel, situat al c. Font Honrada, 32-34 (al costat de pl. Santa Madrona).

Des del Carretó defensem un consum responsable, respectuós amb el medi ambient, amb les persones i amb els països del Sud. Per aquest motiu, optem per un consum de productes agroecològics i de comerç just que paguin un preu digne al productor, que estiguin cultivats respectant els cicles de la natura i de la terra i que provinguin de circuits curts, de proximitat, de producció i de comercialització.