2 setembre 2018

NOTA DE PREMSA D’AICEC-ADICAE: L’EXCLUSIÓ FINANCERA A CATALUNYA

NOTA DE PREMSA

L’EXCLUSIÓ FINANCERA AFECTA A MÉS DE 300.000 PERSONES A CATALUNYA

AICEC-ADICAE ESTABLEIX ELS CRITERIS PER GARANTIR ELS SERVEIS BÀSICS BANCARIS I EVITAR L’EXCLUSIÓ FINANCERA.

Les entitats financeres que operen a Catalunya han retallat la seva xarxa d’oficines un 50,70% entre el 2008 i el 2017. Fet que ha provocat que el 49,31% dels municipis catalans no disposin de cap oficina bancària per operar o retirar diners en efectiu. Fet que si li suma l’augment de les comissions de manteniment dels comptes corrents, així com la no aplicació de la Directiva Europea sobre comptes de pagament. Directiva que l’estat espanyol hauria d’haver aplicat ja des de l’any 2016 per garantir un accés a un compte corrent i que encara està en fase d’audiència prèvia.

Barcelona, 6 d’agost de 2018
Arran de la reestructuració bancària de l’Estat espanyol i la concentració de la quota de mercat, està succeint un nou model bancari basat en la digitalització dels serveis i el tancament d’oficines per reduir les despeses en aquells serveis que no aporten cap benefici monetari a l’entitat financera.

Aquesta estratègia bancària està excloent a moltes persones del sistema bancari, i des d’AICEC-ADICAE, considerem que l’exclusió financera vulnera els drets bàsics de les persones, ja que actualment obrir un compte corrent és un servei bàsic, com pot ser l’aigua i la llum. Les domiciliacions de l’atur, ajuts socials, pensió o la nòmina i els tràmits
en efectiu han de ser tramitades per comptes corrents que entitats privades restringeixen el seu accés per vies Directes o indirectes.

La concentració de l’oligopoli financer i la força que exerceixen com a lobby per cobrar altes comissions i reduir dràsticament els serveis bàsics a molts municipis, força a les persones a acceptar condicions que limiten els seus drets. D’aquesta manera, l’exclusió financera està afectant aquelles persones que per la manca d’alfabetització digital no poden operar amb el nou sistema bancari.

També queden excloses aquelles persones que no poden complir amb les exigents obligacions del compte i no poden afrontar les múltiples i les més elevades comissions d’Europa. Donat que les empreses privades no volen garantir aquest accés i fan un ús inadequat de la seva força: l’Administració Pública hauria de poder donar una resposta a la ciutadania.

La Directiva Europea 2014/92/UE de Comptes de Pagament insta als estats membres de la Unió Europea a facilitar l’accés als serveis bàsics bancaris mitjançant els anomenats «comptes bàsics». Aquesta normativa era de transposició obligatòria a partir de l’any 2016. Dos anys més tard, estem encara esperant que l’Estat espanyol legisli en aquest sentit. Actualment, el projecte de llei es troba en fase d’audiència prèvia i no contempla la universalitat d’accés als comptes bancaris en el seu esborrany i molt menys contempla una limitació i/o regulació dels serveis bàsics vers les empreses privades que el presten.

AICEC-ADICAE defensa que l’accés a la liquiditat i serveis bàsics bancaris és un dret i, per tant, haurien d’existir espais que garanteixin i facilitin a les persones, la possibilitat d’extreure els seus diners en efectiu dels comptes corrents. Així doncs, l’Associació assenyala que l’Administració hauria de garantir l’accés als serveis bàsics bancaris en els municipis afectats amb punts itinerants d’atenció i accés a l’efectiu, especialment tenint en compte, l’afecte que té aquest dèficit en les persones grans, amb mobilitat reduïda o les que s’han de desplaçar molts quilòmetres per poder retirar diners en efectiu.

AICEC-ADICAE assenyala la macabra evolució de les oficines bancaries restants com a punts de venta amb pràctiques comercials molt agressives, que vulneren, en molts casos, els drets de les persones consumidores. Molta població encara acudeix en aquests punts de venta en cerca d’assessorament o atenció, quan aquestes han deixat de prestar
aquests serveis.

Creu dels Molers, 13 local. 08004 BARCELONA. Tel. 93.159.36.33 comunicaciocat@adicae.net

Document: pdf nota de premsa (89.19 kb)