24 gener 2010

NOU PORTAL DE LA IMMIGRACIÓ A BARCELONA

Un dels compromisos actuals consisteix sens dubte en l’organització dels sabers; en una gestió i una capitalització de la informació que permet realitzar una reflexió amb horitzons llunyans, a partir de l’observació de la realitat social, dels seus canvis i les seves interaccions.
En aquest sentit, la Fundació ACSAR ha desenvolupat un programa fonamentat en la tecnologia de Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). El propòsit d’aquest programa és de desplegar un entorn virtual d’accés lliure susceptible d’organitzar la informació relativa al fenomen migratori a Barcelona com a base per provocar intercanvis i promoure la reflexió.

¿Què és un SIG?
Com tot mapa temàtic, un SIG (Sistema d?Informació Geogràfica) es compon de dos elements fonamentals: una base geogràfica i una capa de contingut temàtic. La base geogràfica pot correspondre a un mapa de carrers, una vista de satèl·lit o una representació tridimensional. El contingut temàtic se sol representar amb punts, línies i polígons. Els punts descriuen una posició en l’espai (una escola, un edifici, una estàtua, un bar, etc.), les línies s’usen per representar objectes geogràfics longitudinals, com ara carrers, carreteres, línies elèctriques, etc. i els polígons serveixen per representar zones senceres: blocs d’edificis, parcs, etc.

Els SIG permeten relacionar tota mena d?informació (base de dades) amb una localització geogràfica (mapa). Amb un SIG, les entitats governamentals poden relacionar informació demogràfica amb mapes polítics, els centres de recerca poden relacionar pautes sociodemogràfiques amb mapes d?infraestructures i instal·lacions culturals, sanitàries, etc. Els exemples d?utilització dels SIG ?reveladors de causes i efectes molt difícils d?analitzar amb mètodes quantitatius o qualitatius tradicionals? són virtualment il·limitats, com ho és el tipus i la quantitat d?informació que es pot associar amb llocs particulars de la Terra.