5 agost 2010

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Curs dividit en 3 mòduls independents de 40 hores cadascun

MÒDUL I: Comunicació i Competències Interculturals
Del 15 d?octubre al 27 de novembre
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h

MÒDUL II: Tècniques i procediments de mediació
Del 26 de novembre al 22 de gener
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h

Mòdul III: Migracions ? apropament a d?altres cultures
Del 28 de gener – al 26 de febrer
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h

Objectius:

Aquest curs ofereix un espai de formació per a tothom que vulgui introduir-se al mon de la mediació intercultural

Programa MÒDUL I (40h)
Conceptes Fundamentals filosòfics i politics
La singularitat i la pluralitat en la diferencia; Desigualtat, disparitat
Comunicació: definició, objectius, components
La relació: diverses formes del llenguatge: cos i paraula.
Llenguatge i experiència
Programació neurolingüística i comunicació
Treball i llenguatge corporal
Competències Interculturals: descentració, aproximació al marc de referència de l?altre, negociació i/o mediació

Programa MÒDUL II (40h)
El conflicte: definició, actors en la relació, rol i funció
Procés de gestió de conflictes
Necessitats i dificultats
Gestió de conflictes en l?àmbit comunitari
Gestió de conflictes en l?àmbit interpersonal
Anàlisis de casos

Programa MÒDUL III (40h)
Conceptes fonamentals antropològics
Cultura i cultures
Multiculturalitat i Interculturalitat
Reflexions sobre les relacions entre societat receptora i grups nouvinguts
Assimilació, integració
Migracions, economia i societat
Canvis del segle XX al XXI. Mundialització econòmica i migracions
Local i global
Causes i conseqüències de les migracions
Aspectes culturals i informació sobre Amèrica Andina
Aspectes culturals i informació sobre la Xina
Aspectes culturals i informació sobre Àfrica Subsahariana
Aspectes culturals i informació sobre el Magrib. Societat, cultura i educació al Marroc
Aspectes culturals i informació sobre l?Europa de l?Est
Comunitat Rom (gitanos de l?Est d?Europa)
Aspectes culturals i informació sobre Pakistan

Els mòduls son independents

Coordinadora pedagògica:
Elizabeth Uribe Pinillos – Historiadora, Formadora de Formadors en Interculturalitat, amb experiència en mediació intercultural i comunitària.

Preu: ?250,00 per mòdul

Inscripcions des del 7 de setembre

DONES IMMIGRADES

Seminari de 28h
del 5 al 27 de novembre
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Adreçat a:
Aquelles persones interessades en la temàtica, així com a professionals en actiu i futurs professionals especialitzats en el treball amb dones i/o immigració, que vulguin aprofundir en aquest àmbit.

Objectius:
Donar a conèixer la realitat actual de les dones que realitzen un procés migratori cap al nostre país; la seva percepció vers aquest procés, el paper que assumeixen en la societat d? acollida: drets i deures; així com, les estratègies d?intervenció i experiències locals i en d?altres països.

Programa:
El procés migratori de la dona
Paper de la dona en els processos migratoris. Decisió d?emigrar des d?una perspectiva de gènere
Relleus de Rols: la dona immigrant vs. La dona autòctona
Factors d?exclusió i inserció. Procés d?integració de la dona immigrant.
La Llei d?Estrangeria respecte la dona immigrada
Reagrupació familiar i altres formes de regularització.
Discriminacions cap a la dona a la Llei d?estrangeria. Feminització de la Pobresa.
Respostes jurídiques a la violència de gènere. Llei per a l? Igualtat d?Oportunitats
Xarxa de recursos socials. PIAD ( Punts d?Informació i Atenció a les Dones).
Interculturalitat i gènere
Prejudicis i estereotips vers la dona immigrant
Xoc cultural. Cultura d?origen i paper de la dona a la societat d?acolliment
Obstacles per a la inclusió social de la dona immigrada
Identitat femenina multicultural. Diferències culturals i universalitats
Polítiques de igualtat
Polítiques públiques i dona immigrada.
Estratègies d?intervencions locals.
Perspectives de futur. Bones Pràctiques
Dona migrant i treballadora
Dones estrangeres al mercat de treball de la societat
d?acolliment. Condicions, problemàtiques

· Servei domèstic i immigració extracomunitària
· Perfil de la dona immigrant treballadora. Evolució laboral amb el procés migratori.
Col·lectius emergents: Dones pakistaneses
El cas de la dona pakistanesa. Característiques de la migració femenina pakistanesa
Experiències a Barcelona

o Projecte ?Mon Barri? de formació de dones pakistaneses al Poble Sec
o Experiència d?Associacionisme. ACESOP- Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses

Col·lectius emergents: Dones xineses. Dones gitanes-rumaneses
Professores:
-Elizabeth Uribe Pinillos: Historiadora, Formadora de Formadors en Interculturalitat, amb experiència en mediació intercultural i comunitària ( a confirmar)
-Ana Muñoz: Advocada i assessora jurídica per Poble Sec per a Tothom, Agent d?Acollida per a l?Ajuntament de Barcelona, districte de Sants-Montjuic.
-Sarai Samper : Llicenciada i doctorada en sociologia. Consultora de D-CAS (Col·lectiu d?Analistes Socials) i investigadora al CEDIME (Centre d?Estudis d?Immigració i Minories Ètniques) adscrit al Departament de Sociologia de la UAB
-Adelina Cobos: Secretaria d?Ocupació, formació i dona de CCOO del Baix Llobregat, membre del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, Consellera del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat i membre del Consell de les dones del Baix Llobregat i de Sant Boi de Llobregat
-Huma Jamshed: Doctora en Ciències Químiques. Presidenta d?ACESOP Associació Cultural, Educativa i Socio-operativa de Dones Pakistaneses (A Ciutat Vella)
-Yuna Qu: Mediadora Intercultural amb el col·lectiu xinès, Associació sociocultural La Formiga
-Laura Esquivel: Gestora cultural, Coordinadora del projecte amb Joves ROM, Associació sociocultural La Formiga
Preu: ?170,00
Inscripcions des del 7 de setembre

…………………………………………………………………………………….IMMIGRACIÓ, INTERCULTURALITAT I ACOLLIDA
Curs de 56h
Del 15 d?octubre al 27 de novembre
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Adreçat a:
Tècnics d?immigració, mediadors Interculturals i totes aquelles persones que treballen i/o estan interessades en l?àmbit de la immigració i la interculturalitat
Objectius:
Donar eines, informació i formació per a la posada en marxa de les sessions d?Acollida previstes pel projecte de la Llei d?Acollida de la Generalitat de Catalunya
Preparar futurs tècnics/agents d?Acollida

Programa:
La nova llei d?estrangeria
L? acollida a nivell local: llei catalana d?Acollida
Models dels serveis d?Acollida
Metodologia de les sessions d?Acollida
Immigració, economia i societat
Politiques locals d?integració i acollida
Característiques i necessitats socials de la nova immigració:
Joves, Dones immigrades, Immigració magribina, Immigració xinesa
Immigració llatina, Immigració de l?Est, Immigració de l? Àfrica Subsahariana, Immigració de Pakistan

Coordinadors pedagògics:
Jesús Gomez Pujol: Director Tècnic de L?Associació sociocultural La Formiga; Tècnic d?immigració
Gustavo de Miguel: Pedagog, coordinador del pla educatiu de L?Associació sociocultural La Formiga; Agent d’acollida per a l’ Ajuntament de Barcelona

Preu: ? 280,00
Inscripcions des del 7 de setembRE.