19 gener 2017

NOUS CURSOS DE FORMACIÓ PER A JOVES

Des del projecte SEC.tor JOVE per a Joves entre 16 a 25 anys, del Pla d’Acollida Poble-Sec per a Tothom, us informem dels cursos de formació per proper trimestre: GENER a ABRIL 2017.

Les inscripcions ja estan obertes i seran al Casal Concòrdia fins el dia 20 de gener en horari de 10:30 a 13:30 hores. Inscripcions gratuïtes amb entrevista prèvia en rigoròs ordre d’arribada.

FORMACIONS PER JOVES:

Curs Sociolaboral i de recerca de feina: dimarts i dijous, de 10:30 a 13:30 hores,

Inici el 24 de gener del 2017 fins 23 de febrer.

Objectius: – Informar i fer seguiment de tot el procés d’orientació laboral, – Esbrinar seus interessos i competències personals, – Donar suport grupal i individual durant tot el procés de recerca de feina, – Facilitar recursos per la recerca de feina, – Millorar e informar referent als diferents perfils laborals, – Informar i assessorar sobre futures formacions.

I també es farà un taller de Resolució de conflictes al final del curs, per millorar les competències bàsiques.

Curs d’informàtica: dilluns de 10:00 a 11:30 hores, inici 23 de gener del 2017 fins 3 d’abril.
Objectius: – ampliar coneixements en les noves tecnologies, – aprendre a utilitzar els sistemes operatius bàsics, – iniciar-se en utilització informàtica per la recerca de feina i tot tipus de informació i comunicació i – ampliar seves competències bàsiques en noves tecnologies.

Curs d’anglès:
Dimecres de 10:30 a 12 hores, inici 25 gener del 2017, fins 5 abril.
Objectius: – aprendre l’idioma nivell bàsic vocabulari i normes lingüístiques, – fomentar aprenentatge i motivació per una nova llengua, – iniciar en la parla del nou idioma, – millorar competències bàsiques.
I al final de trimestre al mes de març-abril s´ampliarà temari i hores amb Anglès en Atenció al Client segons demanda.

NOVETAT: CURS DE MÚSICA.
Dimecres de 12 a 13.30 hores, inici 25 de gener del 2017, fins 5 abril.
Objectius: – aprendre ritme, els primers acords i tocar algunes cançons, amb instrument principal la guitarra i/o percusió.

Requisits bàsics per inscripcions:
Tenir entre 16 a 25 anys.
Saber parlar i escriure Castellà o Català.
Ser puntual i estar motivat/da per aprendre.
Donar un dipòsit de 5 euros per material didàctic.
Fer entrevista inicial abans inici cursos al Casal Concòrdia amb reserva de cita prèvia.

Els interessats han de posar-se en contacte amb la tècnica responsable Anna Muñoz.
Per derivacions podeu remetre un correu electrònic a: jovesacollida@gmail.com o trucar al Casal Concòrdia (Concòrdia, 33, baixos) en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 13:30 hores.

SEC.tor JOVE
Pla d’Acollida Poble-Sec per a Tothom
Telèfon 93-324.85.38