21 maig 2010

NOUS CURSOS DE LA FORMIGA

RECICLATGE EN MEDIACIÓ: LABORATORI DE PRÀCTIQUES A L’AULA
28 de maig – 3 de juliol
Divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h
Total 40h
Preu: 250,00 euros

Aquest curs ofereix un espai de formació on els participants, dones i homes que hagin realitzat ja una formació en mediació intercultural i/o estan treballant com a mediadors, realitzen pràctiques de casos de mediació intercultural interpersonal a l’aula.

Primera part (3 sessions): els participants abordaran casos que els permetran reflexionar i exemplificar per desprès proposar aplicacions al procés de mediació intercultural.
Segona part (6 sessions): els participants dividits en petits grups rebran indicacions per dramatitzar, a través del rol-playing, perfil i funcions del mediador (amb la revisió de mediadors i mediadores de llarga experiència). Reflexions, correccions i millora del tractament dels casos.
Tercera part (última sessió) Avaluació, dubtes, preguntes sobre els casos tractats.

Demanem als que desitgin participar que, juntament amb la inscripció, ens facin arribar casos, situacions, dificultats que vulguin treballar a l’aula.

Professorat
(Coordinadora pedagògica) Elizabeth Uribe Pinillos, Historiadora, Formadora de Formadors en Interculturalitat, amb experiència en mediació intercultural i comunitària.
Fatiha Rabehí, Mohamed Essalhi, Gul Syed: Mediadors Interculturals amb amplia trajectòria en Traducció i Mediació Intercultural a Barcelona

************************************************************************

MEDIACIÓ REPARADORA: EINA PER LA COMUNITAT
4 i 5 de juny
Divendres de 17 a 20.30 i dissabte de 9.30 a 14.00h
Total 8 hores
Preu: 70,00 euros

Noves formules i nous procediments cap a la prevenció i la gestió positiva dels conflictes dins de la comunitat
Revisió democràtica de les relacions entre administració i Ciutadania

“El diàleg dels ajuntaments amb la ciutadania, en sí mateix, genera satisfacció”

Objectius de la Mediació Reparadora:
– Millorar la convivència ciutadana al municipi
– Facilitar i crear les condicions per donar respostes dialogades a diferents tipus de conflictes que sorgeixen dins de la comunitat;
– Potenciar el diàleg ciutadà, des de la Cultura de la Convivència;
– Donar prioritat a les persones i els seus drets i deures, definint un model de ciutat, que connecti amb les tendències socials actuals i amb el benestar de la població;

Adreçat a:
Mediadors interculturals, dinamitzadors comunitaris, educadors, treballadors socials i totes aquelles persones que treballen i/o estan interessades en aquest tema

A càrrec de ESPAI DIÀLEG:
Xavier Jiménez: Responsable del programa de mediació del Aj. del Prat de Llobregat
Robert Gimeno: Tècnic del programa de prevenció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

************************************************************************

INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A COL·LECTIUS DE RISC D?EXCLUSIÓ
Del 4 de juny al 10 de juliol
Divendres, de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14h

Del 5 al 20 de juliol
De dilluns a dijous de 17 a 21h

Total 40 hores
Preu: 260,00 euros

Programa:
Introducció a l’orientació laboral
Recursos pràctics per l’insertor-orientador-formador sociolaboral
Programes d’ inserció adreçats a dones
Programes d’ inserció adreçats a majors de 45 anys
Programes d’ inserció adreçats a immigrants
Programes d’ inserció adreçats a persones penades
Programes d’ inserció adreçats a persones amb disminució
Programes d’ inserció adreçats a persones drogodependents
Programes d’ inserció adreçats a joves

Professors:
Natalia Marco: Educadora social, Coordinadora projectes Associació La Formiga, formadora i insertora sociolaboral
Albano Benito Andrés: Ll.Psicología, Master RRHH, Terapeuta Gestalt, Coordinador projectes de inserció laboral del Fons Social Europeu

Adreçat a:
Educadors/es, professors/es, monitors/es i tots aquells professionals que treballen amb col·lectius de risc

********************************************************************

TEATRE COM A RECURS PER A LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Del 5 al 9 de juliol
De dilluns a divendres, 17 – 21h
Total 20 hores
Preu: 130,00 euros

El taller es pràctic i participatiu

Objectius:
· Planificar una sessió de teatre
· Adquirir tècniques teatrals
· Adquirir criteris per seleccionar els temes adequats a tractar
· Analitzar situacions
· Adquirir nocions del teatre foro

Programa:
Tècniques de teatre: escenificar una historia; personatges; relacions entre els personatges
Tècniques de improvisació
Tècniques de teatre foro
Reconèixer i analitzar situacions de conflicte
Experimentació de una sessió de foro

Professora:
Silvana Nafria. Per a més informació www.silnafria.com