26 setembre 2011

NOUS OPUSCLES MULTILINGÜES SOBRE ELS INFORMES D’ESTRANGERIA

La Direcció General per a la Immigració acaba de publicar a Internet, dins del web dedicat als nous informes d’estrangeria que tramita des del 30 de juny, una sèrie d’opuscles informatius en format PDF traduïts a les principals llengües de la immigració a Catalunya. En concret, estan disponibles en castellà, anglès, francès, amazic, àrab, xinès, urdú i rus, a banda del català. La iniciativa s’emmarca dins del pla de comunicació del Departament de Benestar Social i Família per donar a conèixer entre les persones de nacionalitat estrangera els nous tràmits per acreditar la integració i accedir al reagrupament familiar, on la Generalitat té un paper determinant des d’aquest estiu gràcies a l’entrada en vigor del nou reglament de la Llei d’estrangeria.