2 febrer 2009

NOVA CAMPANYA DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

Perqué ja no és Nadal..

Compra al barri i sortiras guanyant……..

Durant tot el febrer sortejen carros de compra perqué el mes de febrer sigui més soportable i perqué ja no és Nadal.
Podeu trobar butlletes a tots els establiments associats.
El sorteig va en combinació amb les 4 últimes xifres del sorteig de l’ONCE dels dies:
2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26 i 27 de febrer