22 setembre 2010

NOVA GUÍA D’ACCIÓ SOCIAL PER FOMENTAR LA CONVIVENCIA DES DE EL TEIXIT ASSOCIATIU

El Departament d’Acció Social i Ciutadania va presentar el passat dissabte 18 de setembre una nova guia que té per protagonistes les entitats no lucratives que treballen per a la promoció de la convivència dins la diversitat.

La Guia d’experiències per al foment de la convivència des del teixit associatiu presenta 29 bones pràctiques impulsades per entitats d?arreu del país, com ara la Federació d?Associacions de Mares i Pares d?Alumnes d?Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris de Catalunya (FAPAES), Fundació Universitat de Girona, Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), entre d?altres.

La Guia ofereix 29 fitxes amb indicació de la o les entitats impulsores, la metodologia que han seguit, els objectius, punts forts i punts a millorar del projecte així com les fonts de finançament que l?han fet possible. El projecte per a l?elaboració de la Guia respon al compromís del Pacte Nacional per a la Immigració de donar visibilitat a les actuacions de les entitats que contribueixen a consolidar la convivència dins la diversitat.

La Guia és fruit de la col·laboració entre la Secretaria per a la Immigració i el Departament de Drets Humans i Diversitat Cultural del Centre Unesco de Catalunya (Unescocat), que s?ha ocupat de coordinar l?elaboració del document.

L?objectiu de la guia és, d?una banda, el de difondre les experiències i bones pràctiques impulsades des del teixit associatiu per a fomentar la convivència i, de l?altra, animar altres entitats a emprendre projectes que vagin en aquesta mateixa línia. De fet, tal com indica Oriol Amorós al prefaci, la publicació en format electrònic respon a la voluntat de poder anar ampliant el recull d?experiències.

Un dels elements que s?han valorat a l?hora de triar els projectes inclosos a la guia ha estat el treball en xarxa: cap de les entitats impulsores dels projectes que recull la Guia ha treballat sola. En tots els casos, ha comptat amb la col·laboració d?altres entitats o d?organismes de l?Administració Pública.

La Guia conté també un apartat d?orientacions pràctiques per a entitats que vulguin desenvolupar nous projectes i que s’estructuren al voltant dels següents àmbits:

* Preparació de l?actuació.
* Desenvolupament de l?actuació.
* Seguiment i avaluació.

Document: Document amb la guía. (2.10 MB)