5 novembre 2009

OBRES AL PARC DEL MIRADOR DEL POBLE-SEC

Millores al Mirador del Poble-Sec

La rehabilitació integral del parc del Mirador del Poble-Sec forma part de les actuacions incloses en el Pla d´Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que preveu l´increment i millora de la qualitat dels espais verds.
L´objectiu és promoure un model de ciutat on el verd urbanístic, gestionat amb criteris de qualitat i sostenibilitat, generi beneficis socioambientals i contribueixi a la millora de la qualitat de vida i la convivència

Pel que fa a les intervencions més significatives a fer són la millora de paviments i escales; la renovació integral de la xarxa de reg i de l´escomesa d´aigua freàtica, la consolidació de talussos i desnivells amb murs; la millora de pèrgoles i del mobiliari urbà i fonts, la poda de la jardineria existent i la plantació de noves unitats d´arbrat i arbustatge. Per aquest motiu, el parc romandrà tancat fins a la finalització dels treballs de rehabilitació, previstos pel juny de 2010.

El parc, d´una superfície de 2,8 hectàrees, es va crear entre els anys 1995-1997 al vessant oriental de la muntanya de Montjuïc, a tocar del barri del Poble-Sec, per ordenar uns terrenys fronteres entre una àrea urbana i una zona forestal de la muntanya.

Aquest espai verd presenta dues zones diferenciades. La zona alta reprodueix un paisatge forestal, amb una vegetació mediterrània. El terreny és força atalussat, i el recorregut s’ordena mitjançant camins de sauló amples i comunicats per trams d’escales que donen accés a miradors. Hi destaquen els recorreguts d´aigua (cascades d?aigua, un estanyol). La zona inferior del parc és un jardí urbà molt ampli i ben distribuït, amb espais d?obra protegits per una pèrgola, zones de joc (petaca, jocs infantils) i un estany. Ambdues zones compten amb nombroses espècies arbòries i arbustos.