10 novembre 2013

PARAL·LEL: INICI DE TREBALLS DE MILLORA DEL DRENATGE

S’inicien els treballs previs a la millora del drenatge a l’Avinguda del Paral·lel

– Els treballs previs està previst que finalitzin el 17 de novembre, moment en què començarà la fase 1 de l’obra de millora de la xarxa que ha de posar fi a les inundacions que es produeixen a la zona més baixa de Ciutat Vella i el Poble-Sec.

– A partir del dia 17 de novembre, al tram de l’Avinguda comprès entre Calabria i la Ronda de Sant Pau es mantindran dos carrils de circulació en sentit Port, i un únic carril reservat per a serveis i autobusos en sentit plaça d’Espanya. La resta del trànsit en sentit plaça d’Espanya es desviarà per la ronda de sant Pau i el carrer del Marquès de Camposagrado.

– Aquestes actuacions al subsòl s’emmarquen en el gran projecte de transformació de l’avinguda que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per convertint-la en una via de referència de la ciutat.

Aquest cap de setmana comencen els treballs previs que cal realitzar abans de la implantació de l’obra de millora del drenatge de l’avinguda del Paral·lel, entre la Ronda de Sant Pau i el carrer de Calàbria. Els treballs previs es preveu que finalitzin el 17 de novembre. Comportaran desviaments de trànsit, eliminació de places d’aparcament i afectacions a diverses parades d’autobús de l’Avinguda Paral·lel.

A partir del 17 de novembre, començarà la fase 1 de l’actuació de millora del drenatge de la zona de Paral·lel, Ronda Sant Pau i Vilà i Vilà. L’objectiu d’aquesta complexa obra és posar fi a les inundacions que es produeixen a la part més baixa de Ciutat Vella i el Poble-Sec. Aquesta primera fase té una durada prevista de 8 mesos i un pressupost de 4,8 milions d’euros i ja permetrà millorar notablement el funcionament del drenatge. El projecte global, promogut per la Direcció del Cicle de l’Aigua de Medi Ambient i Serveis Urbans d’Hàbitat Urbà. compta amb un pressupost de 21 milions d’euros i una durada prevista de 30 mesos.

Aquestes actuacions al subsòl s’emmarquen en el gran projecte de ciutat de transformació de l’avinguda del Paral·lel que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, un pla de millora que vol recuperar l’avinguda per al veïnat i reforçar la seva singularitat, creant nous espais d’estada i convertint-la en una via de referència de la ciutat per a les arts escèniques i la gastronomia.

Els treballs previs programats fins al 17 novembre contemplen les següents actuacions:

Cap de setmana del 2 al 3 de novembre: Sense afectació de trànsit, demolició total de les illetes per a vianants existents a les cruïlles de l’avinguda del Paral·lel amb la ronda de Sant Pau i el carrer Marquès de Camposagrado.

Del 4 al 8 de novembre: treballs de reordenació de la secció del carrer del Marquès de Camposagrado, entre la ronda de Sant Pau, l’avinguda del Paral·lel i el carrer de Viladomat. Es passa de dos a tres carrils de circulació, eliminant un carril d’aparcament.

Cap de setmana del 9 al 10 de novembre: treballs de reordenació de la secció de la ronda de Sant Pau entre l’avinguda del Paral·lel i el carrer del Marquès de Camposagrado. El tram passarà a guanyar un carril de circulació eliminant aparcament i desplaçant el carril bici

De l’11 al 15 de novembre: treballs per aconseguir dos carrils de circulació en sentit plaça de la Carbonera, entre el carrer de Calàbria i la ronda de Sant Pau, enganxats a la vorera costat Poble Sec. En aquesta execució caldrà retirar tot l’aparcament, la zona de càrrega i descàrrega, les places per a minusvàlids i els contenidors del carril de serveis d’aquest costat de l’avinguda del Paral·lel.

Cap de setmana del 16 al 17 de novembre: ocupació i tall de la calçada sentit plaça d’Espanya de l’avinguda del Paral·lel entre la ronda de Sant Pau i el carrer de Calàbria, i desviament del trànsit de vehicles per la ronda de Sant Pau, el carrer Marquès de Camposagrado i l’avinguda del Paral·lel, mantenint un carril d’ús exclusiu per a autobusos i d’accés a pàrquing.

Fase 1 de l’obra. Inici de les obres de millora del drenatge de l’avinguda del Paral·lel, entre la ronda de Sant Pau i el carrer de Calàbria.

Un cop completades les actuacions prèvies, a partir del 17 de novembre, s’iniciaran les obres de millora del drenatge pròpiament dites. En aquesta primera fase, de 8 mesos i que s’allargarà fins al juny del 2014, es realitzarà un desdoblament del col·lector existent al costat Eixample, amb un tub de 2,20m de diàmetre, des de Calàbria fins a la Ronda Sant Pau creuant el paral·lel fins a la plaça Bella Dorita i connectar-lo al col·lector existent al carrer Vilà-Vilà i el reforç de la captació superficial a la Ronda Sant Pau. En aquesta primera fase es millorarà notablement el funcionament del drenatge, que actualment desborda per pluges que es produeixen de mitjana 1 cop l’any i que, un cop finalitzades aquestes obres, s’ampliarà fins a pluges amb un període de retorn de 3 anys ( de mitjana es produeixen cada 3 anys).

En aquesta fase 1 s’inclouen com actuacions complementaries, l’ampliació de l’actual dipòsit de freàtiques de 50 m3 de capacitat fins a 300m3 que permetrà disposar de més capacitat d’ús de l’aigua freàtica per al reg de tot el parc de Montjuïc. Igualment es desplaçarà l’hidrant existent a la Plaça Bella Dorita a la cruïlla de la Ronda Sant Pau amb el Carrer Sant Pau, atenent a les reivindicacions veïnals.

Afectacions al trànsit durant la fase 1

Durant aquesta fase hi haurà afectacions al trànsit en alguns trams de l’Avinguda del Paral·lel, amb trasllat de diverses parades d’autobús, reduccions de carrils i desviaments de trànsit.

El desviament previst a l’avinguda del Paral·lel es pot dividir en dos trams:

– Tram carrer del Calabria – carrer de Viladomat: es mantindran dos carrils de circulació en direcció Port, i tres en sentit plaça d’Espanya.

– Tram carrer de Viladomat – Ronda de Sant Pau: es mantindran dos carrils de circulació en sentit Port, i un únic carril reservat per a serveis i autobusos en sentit plaça d’Espanya. La resta del trànsit en sentit plaça d’Espanya es desviarà per la ronda de sant Pau i el carrer del Marquès de Camposagrado.

A partir del juny del 2014, restarà pendent l’execució de la fase 2, que consistirà en l’execució d’un nou col·lector al carrer Vilà-Vilà que permetrà incrementar la capacitat de drenatge de tot l’àmbit fins a un període de retorn de 10 anys.

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX