22 abril 2012

PARRÒQUIA DE LURDES, FULL 190

Una recomanació, no deixeu de llegir l´article que pública el full de Lurdes 180.

Document: PDF amb el Full 190 (201.81 kb)