20 desembre 2007

PARTICIPACIÓ AL CONSELL DE CIUTAT

El passat dimecres, 19 de desembre es va realitzar la sessió plenària del Consell de Ciutat, al Saló de Cent de l?Ajuntament de Barcelona amb la presencia entre altres del representant electe de la Coordinadora d?Entitats del Poble-sec.
La sessió va servir per conèixer tot el procés de participació endegat per recollir propostes al Pla d?Acció Municipal (PAM), procés on han arribat més de 100.000 propostes i que ara es troba en fase de recopilació i estudi.
En el transcurs de la sessió van sortir diferents veus que van explicar el seus punts de vista del procés i el resultat que esperen d?aquest treball.
Un altra punt de l?ordre del dia era l?informació dels pressupostos aprovats i de les ordenances municipals per el proper 2008, tot i l?avançada hora aquest punt també va motivar diferents i variades posicions entre els assistents.
Cal recordar que el Consell de Ciutat, és un òrgan consultiu i d?opinió, tot i que està considerat com el màxim òrgan consultiu de l?Ajuntament de Barcelona.

Document: Acte de la sessió anterior. (353.25 kb)