19 desembre 2009

PLA BCN INTERCULTURALITAT

La diversitat d?orígens, de llengües, costums, valors i creences que ha suposat l?augment notable de la diversitat sociocultural a Barcelona en els darrers anys, planteja noves complexitats per a la convivència i la cohesió social, però també noves oportunitats que cal tenir presents. En funció de com interpretem i abordem aquesta nova realitat farem que prevalguin més uns factors o uns altres. El Pla Barcelona Interculturalitat que ha decidit impulsar l?Ajuntament durant l?any 2009 vol definir aquests canvis i donar respostes als nous reptes i noves necessitats de la ciutat.

Tenint present les especificitats pròpies de Barcelona i a partir d?una actitud proactiva i d?un debat obert que impliqui a un ampli ventall d?actors socials i el màxim consens, cal concretar uns principis i unes línies de treball amb la mirada posada en la ciutat que ens imaginem pels propers deu o quinze anys. Aquest és l?objectiu del Pla.

El web del Pla Barcelona Interculturalitat que presentem vol ser una plataforma de coneixement i participació per a totes les persones que vulguin implicar-se en aquest treball. Hi trobareu informació sobre el progrés de la seva elaboració, accions que succeeixin relacionades amb el procés, documents de treball generats, aportacions dels actors i agents implicats, així com la possibilitat de fer les vostres aportacions contestant les ?5 preguntes? del Pla, entre d?altres.

Aquest és un Pla en construcció. Us animem a participar activament perquè, en el nostre projecte de ciutat, la veu de tothom és més necessària que mai. Al llarg dels propers mesos aquest serà l?espai on sentir-la i recollir-la.