16 febrer 2016

PLA D’ACOLLIDA: CURS D’ANGLÈS PER A JOVES

Des del Projectes SEC.tor Jove, del Pla d’Acollida Poble-Sec per a Tothom, us informem del curs d’Anglès bàsic – conversa per a joves entre 16 a 25 anys.

Horari: dilluns i/o dimecres de 10:30 a 12 hores.

Inscripcions directament mateix dia dilluns o dimecres. Curs gratuït, únic cost de 5 euros per material.

Final del curs abans de Setmana santa s’entrega certificat de hores.

Per reservar inscripció cal adreçar-se per correu electrònic a jovesacollida@gmail.com