4 octubre 2015

PLA D’ACOLLIDA. CURS DE CASTELLÀ. PROJECTE A+A+

Des de Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom iniciem un nou projecte trimestral vinculat al que vàrem ja realitzar durant l’estiu.

El Projecte A+A+ per a nois tutelats o ex-tutelats parteix d’unes classes de millora del castellà les tardes de dimarts i dijous. Adjuntem cartell.

Per a més informació o en cas de tenir nois interessats en l’activitat preguem ens contacteu per tal de concretar una entrevista prèvia.

Equip del Pla d’Acollida Poble-sec per a tothom
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Poblesec per a Tothom – 93.324.85.38
Concòrdia, 33 Poble Sec