22 novembre 2013

PLA D’ACOLLIDA. FÒRUM #EINCLUSIÓN13

FÓRUM #EINCLUSIÓN13 DE LA FUNDACIÓ ESPLAI

El 21 de novembre la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec estigué present al Fórum #EINCLUSIÓN13 . Tècniques del Pla d’Acollida participaren en les diferents taules de treball i diàleg així com en les diferents ponències presentades. En elles s’abordà la rellevància de les TIC en la inclusió social de diferents col·lectius fent especial èmfasi en migrants i joves. Es treballà també des de la perspectiva de l’empleabilitat i l’optimització de la mateixa.

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX