9 abril 2017

PLA D’ACOLLIDA POBLE-SEC PER A TOTHOM – FORMACIÓ DEL 3r TRIMESTRE DEL CURS 2016-2017

Adjuntem la informació pertinent a la matriculació a les formacions per a adults del proper trimestre.

FORMACIONS
Castellà: dilluns-dimecres i divendres, (A1-A2 matí 12.30h-14h) ( A1 tardes 17.30h-19h) (A2 vespres 19.30h-21h)
Espai Anissa (Castellà per a dones): dimarts i dijous, 10.30h-12h.
Català amb el CPNL: (Acollida, dimecres i divendres, 10.30h-12.30h), (Bàsic 1, dimarts i dijous, 17h-19h).
Ofimàtica: dimecres, 17.30h-19h.
Anglès A1: dimecres, 19h-20.30h.

Inici matriculacions NOUS alumnes: 3 d’abril

Inici formacions: 18 i 19 d’abril.

Preu: 5 euros en concepte de material.

Recordem que, en el cas dels centres d’acolliment a menors, s’acceptaran (com a màxim) dos nois per recurs en cada grup d’adults.

Coordinació Pla d’Acollida Poble-sec per a tothom
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
CASAL CONCÒRDIA – C/Concòrdia 33-35 bxs. Tel: 93-324.85.38

Facebook: http://www.facebook.com/PlaDAcollidaPobleSecPerATothom